S M A R T

Et projekt skal altid være S M A R T

Specifikt:
Et projekt skal altid have et klart og specifikt defineret målbart mål. Dermed kan der skabes en fælles konsensus for alle interessenter i projektet.

Målbart:
Resultatet af et projekt skal altid være målbart. Det skal være muligt at måle projektets fremdrift. F. eks. ved opstilling af milepæle.

Accepteret:
Et projekt skal være accepteret af alle interessenter. Alle skal kunne se det relevante i projektet og have de samme forventninger.

Realistisk:
Et projekt skal være realistisk at gennemføre. Projektets mål og formål skal være realistiske at nå for alle interessenter. Alle skal have en opfattelse af, at projektet er relevant.

Tidsbestemt:
Et projekt skal altid have en planlagt tidsramme. En deadline. Større projekter kan have deadlines for de opstillede milepæle.
Uden planlagte deadlines vil et projekt mangle vigtige målbare parametre.
En deadline er ikke ufravigelig, men uden en deadline vil det ikke være muligt at gennemføre en præcis og rationel ændringshåndtering.

(Der findes andre definitioner af de 5 bogstaver)