Project Coaching

Den korte version:

Bliv Projekt Parat

Project Coaching er, at anvende coaching værktøjer til at sikre, at enkeltpersoner og grupper  får gennemtænkt alle aspekter før et projekt påbegyndes.

 Den fyldige version:

Et projekt er karakteriseret ved, at det har et fast defineret start tidspunkt og en fast defineret afslutning.  Et projekt kan altså ikke fortsætte i det uendelige. Et projekts afslutning kan udskydes, hvis der indtræffer faktorer, der  umuliggør en afslutning til det fastsatte tidspunkt. Oftest skyldes det uforudsete ting eller ændringsønsker. Vigtigt er, at der tages stilling til en udskydelse eller en forsinkelse, og at det indarbejdes i projektplanen.

Coaching er en samtale form, der er karakteriseret ved, at coachen udelukkende stiller åbne spørgsmål til den eller de, der bliver coachet. Coacheren giver altså ingen svar eller gode råd. Alle svar gives af den eller de der bliver coachet. Det betyder, at der opstår et meget stærkt ejerskab til de svar og de beslutninger, der tages.
Coaching forveksles ofte med sparring og mentoring fra sportens verden. Her kommer sparringspartneren og mentor med gode råd og lægger planer. Det har selvfølgelig sine styrker i mange situationer.

Jeg definerer Project Coaching  som en coaching process med enkelte personer eller grupper, der skal deltage i eller har en bestemmende indflydelse på et projekt. Teamet, ledelsen, leverandører og andre interessenter. Målet med denne coaching er, at deltagerne får taget stilling til alle store som små aspekter i et kommende projekt. Og beslutninger om detaljer ved projektets gennemførelse tages på dette grundlag. En ultimativ beslutning kan være, at et ønsket/planlagt projekt slet ikke skal gennemføres.

Det er vigtigt, at der laves en evaluering af projektets processer efter projektafslutning. Det er den bedste måde at blive klogere på, men den springes ofte over. For nu er projektet jo færdigt og man har et resultat. Projektets resultat bliver som regel evalueret, men hvordan man nåedes frem til det, bliver sjældent evalueret. Og dermed er der en stor sandsynlighed for at fejl i selve projektets processer gentages. Og alle fejl har en omkostning.

Project Coaching gør alle projektets interessenter Projekt Parate