Betingelser

Forretningsbetingelser

Jeg opdeler mine leverancer i jobs. Hvert job vil være en præcis afgrænset leverance til en aftalt tid og pris.

Den første indledende samtale, som vil som regel være en gratis leverance ud over eventuelle udgifter til transport og ophold.

Efter den indledende samtale udfærdiges et aftalegrundlag: “Statement of Work”, der indeholder en beskrivelse af den/de kommende jobs, tid til udførelse, en pris og andre relevante aftaler.  Ofte vil der laves et “Statement of Work” for hvert job.

Ved et længerevarende kundeforhold kan der laves en rammeaftale.

Ansvar:

Det essentielle ved coaching er, at det er den coachedes egne udsagn, svar og beslutninger, der drages frem i samtalen. Som coach stiller jeg åbne spørgsmål til de udsagn, svar og beslutninger, den coachede bringer frem. Jeg får den coachede til genoverveje egne svar og beslutninger. Jeg kommer ikke med en konkret rådgivning. Som coach har jeg ikke et ansvar for, hvordan og om den coachede vælger at bruge de beslutninger og udsagn, han/hun kommer frem til.

Priser:

Mit prisniveau tåler sammenligning med markedspriser for tilsvarende konsulentydelser.

Jeg fastsætter en individuel pris pr. job efter et opklarende møde, hvor opgaven bliver specificeret.

Prisen vil fremgå at det Statement of Work, jeg udarbejder for hvert job.
Prisen er inklusiv alle udgifter. Transport og ophold kan specificeres særskilt.

Priser opgives ekskl. moms.

Betalingsbetingelser:

Hvis ikke andet er aftalt, er betalingsbetingelsen “løbende måned + 30 dage” efter modtagelse af faktura pr. email. Ved jobs med en varighed ud over en måned, betales et aftalt acontobeløb pr. måned.

Betaling sker ved bankoverførsel til konto i Nordea Bank: 1911 747 493 790
IBAN: DK0820000747493790